Video-prezentacja HP Care Pack

HP Care Pack
  • KLIENT: HP
  • NAZWA PROJEKTU: Prezentacja produktu
  • CHARAKTER PROJEKTU: Montaż efektowy
  • CEL: marketingowy, wizerunkowy, sprzedażowy, promocyjny
  • KANAŁY KOMUNIKACJI: Info-screen, Internet, prezentacja konferencyjna