Krajowy System Usług

Krajowy System UsługKrajowy System UsługKrajowy System Usług
  • KLIENT: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • NAZWA PROJEKTU: Krajowy System Usług
  • CHARAKTER AKCJI: Kampania promocyjna
  • MECHANIKA: Opracowanie dokumentu strategii promocyjnej KSU, prowadzenie biura prasowego KSU, prowadzenie biura koordynacji promocji KSU, przeprowadzenie kampanii reklamowych KSU w mediach internetowych oraz płatnych kampanii w prasie branżowej i regionalnej
  • GRUPA DOCELOWA: Przedsiębiorcy
  • CEL: Rozpoznawanie i pozytywne kojarzenie nazwy systemu oraz oferty usług systemowych świadczonych w ramach KSU wśród przedsiębiorców korzystających z jej usług na poziomie co najmniej 80% oraz co najmniej 20% rozpoznawalności nazwy systemu oraz oferty usług systemowych realizowanych w ramach KSU wśród przedsiębiorców nie korzystających z jej usług
  • KANAŁY KOMUNIKACJI: Internet, prasa