Kongres autoryzowanych partnerów HP

  • KLIENT: HP
  • OPIS: Konferencja „Kongres Autoryzowanych Partnerów HP”
  • MIEJSCE: Jachranka
  • GRUPA DOCELOWA: Partnerzy Hewlett-Packard – ponad 300 osób
  • ZAKRES: Opracowanie koncepcji kreatywnej, oprawa artystyczna i scenograficzna wydarzenia, produkcja materiałów wizyjnych, logistyka