Kampania Społeczna „Kierujesz życiem”

  • Klient: Krajowa Rada BRD, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  • Grupa docelowa: Młodzi kierowcy w wieku 18 – 24 lat
  • Opis: Kampania Społeczna „Kierujesz życiem” powstała, aby zwrócić uwagę na liczbę tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym. Podnosi temat brawury i lekkomyślności młodych kierowców, obrazując skalę skutków nieprzemyślanego zachowania na drodze.