Heyah Rejs

Heyah RejsHeyah Rejs - Statek HeyahowiczówHeyah Rejs - EkipaHeyah Rejs - Statek HeyahowiczówHeyah Rejs - EkipaHeyah Rejs - Akcja pielęgniarek
  • KLIENT: Polska Telefonia Cyfrowa
  • NAZWA PROJEKTU: Heyah Rejs
  • CHARAKTER AKCJI: Event B2C
  • GRUPA DOCELOWA: Młodzi ludzie (do 25. roku życia)
  • ZASIĘG: Najbardziej popularne wśród młodzieży przystanie i porty mazurskie
  • CEL: Promocja marki sieci komórkowej Heyah

Zadanie podstawowe zostało podzielone na aspekty:

  • Kreowanie emocjonalnej więzi między Heyah a grupą docelową;
  • Zachęcenie jak największej ilości osób do przystąpienia do Heyah;
  • Wyróżnienie marki Heyah na tle konkurencji;
  • Budowanie spójnego wizerunku młodzieżowej marki powiązanej z zabawą.

W dniu imprezy (godzinę przed przypłynięciem statku) w porcie pojawiały się ekipy pielęgniarek w karetkach. Przez głośniki z karetek była emitowana informacja o zarazie. Pielęgniarki jako antidotum rozdawały apteczki oraz wodę mineralną, a także ostrzegały przed nadpływającym statkiem z Heyahowiczami.