Galeria Kasztanowa

  • KLIENT: Atrium European Real Estate
  • NAZWA PROJEKTU: Kampania Wizerunkowa galerii Kasztanowa
  • CHARAKTER AKCJI: Działania ATL
  • GRUPA DOCELOWA: Kobieta 25-49, aktywna zawodowo, wykształcenie średnie +, dochody średnie +, z rejonu pilskiego
  • CEL: Budowanie więzi Klientów z galerią
  • KANAŁY KOMUNIKACJI: Outdoor, indoor, prasa, tv regionalna
  • CECHY SZCZEGÓLNE/WYRÓŻNIKI: Niekonwencjonalne podejście do zagadnienia kampanii wizerunkowej galerii handlowej – bajkowy i sielski klimat